Cell wall contributes to the stability of plasma membrane microdomain organization of Arabidopsis thaliana FLOTILLIN2 and HYPERSENSITIVE INDUCED REACTION1 proteins

Daněk M., Angelini J., Malínská K., Andrejch J., Amlerová Z., Kocourková D., Brouzdová J., Valentová O., Martinec J., Petrášek J.
PLANT JOURNAL 101: 619-636, 2020

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI: 10.1111/tpj.14566
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jitka Brouzdová, Michal Daněk, Daniela Kocourková, Kateřina Malínská, Jan Martinec, Jan Petrášek