Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování

Začátek: 
01.06.2017
Konec: 
31.03.2020
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
MŠMT 15304/2017-1 LTC17034
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zuzana Vondráková
Interní řešitel: 
řešitel