Control of plant exocyst function by protein phosphorylation in root hairs and pollen tubes - role of unconventional exocyst complex subunits EXO70C

Začátek: 
01.01.2018
Konec: 
31.12.2020
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
GC18-18290J
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Viktor Žárský
Interní řešitel: 
řešitel