Cytokinins and water stress

Pospíšilová J., Synková H., Rulcová J.
BIOLOGIA PLANTARUM 43: 321-328, 2000

Klíčová slova: cytokinins, abscisic acid, stomatal conductance, water potential, photosynthesis, chlorophyll
Abstrakt:
DOI: 10.1023/A:1026754404857
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová