Diamanty v prachu. Genetické základy květní indukce u zástupců rodu Chenopodium s kontrastní odpovědí na fotoperiodu.

Začátek: 
01.01.2019
Konec: 
31.12.2021
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
19-01639S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel