Effect of benzylaminopurine on rehydration of bean plants after water stress.

Rulcová J., Pospíšilová J.
BIOLOGIA PLANTARUM 44: 75-81, 2001

Klíčová slova: water stress and rehydration, chlorophyll content, chlorophyll fluorescence, photosynthetic rate, stomatal conductance, Phaseolus vulgaris
Abstrakt:
DOI: 10.1023/A:1017922421606
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová