Eva Zažímalová

RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
ředitelkou ÚEB v letech 2007-2012
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (* 18. února 1955 Praha).
V letech 1974 až 1979 vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1983 získala v Československé akademii věd (na Ústavu experimentální botaniky) vědeckou hodnost CSc. v oboru fyziologie rostlin. V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 pak profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
V ÚEB pracuje od roku 1983. V letech 2003 až 2007 byla zástupkyní ředitele, v letech 2007- 2012 ředitelkou ÚEB. V roce 2013 se stala členkou Akademické rady.
Dne 15. prosince 2016 byla na Sněmu Akademie věd ČR zvolena její předsedkyní. Dne 14. března 2017 ji do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman, vedení akademie se ujala 25. března 2017.