Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2018
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/12/G090
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jaroslav Doležel
Interní řešitel: 
spoluřešitel