Exocyst, poutací komplex sekretorických váčků, v polarizaci transportu auxinu

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2013
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
501/11/P853
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Synek
Interní řešitel: 
řešitel