Faktory určující hostitelskou specificitu potenciálních biokontrolních agentů

Začátek: 
01.01.2010
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
ME10037
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Maršík
Interní řešitel: 
spoluřešitel