Funkce rostlinného poutacího komplexu exocyst v exocytóze, buněčném dělení a biogenezi buněčné stěny

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2015
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
305/11/1629
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Hála
Interní řešitel: 
spoluřešitel