Fyzická mapa krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro klonování genu pro rezistenci k mšici zhoubné

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2015
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/12/2554
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Hana Šimková
Interní řešitel: 
řešitel