Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné

Začátek: 
01.01.2008
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QH81284
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
spoluřešitel