The influence of low-temperature on the photochemical activity of chloroplasts and activity of antioxidant enzymes in maize leaves

Kočová M., Holá D., Wilhelmová N., Rothová O.
BIOLOGIA PLANTARUM 53: 475-483, 2009

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Naďa Wilhelmová