Ivana Macháčková

RNDr. Ivana Macháčková, ředitelkou v letech 1999-2007
Prof. RNDr. Ivana Macháčková CSc. (narozená 1946) absolvovala v letech 1964 až 1969 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie. Poté působila 15 roků ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni. Vědeckou hodnost CSc. získala v r. 1976. V roce 1984 přešla na Ústav experimentální botaniky, kde ve dvou volebních obdobích (1999 až 2007) působila jako jeho ředitelka.
Svou vědeckou kompetentností si Dr. Macháčková získala obecné uznání vědecké komunity nejen u nás, ale i v zahraničí. Patří mezi uznávané mezinárodní autority v oblasti studia rostlinných hormonů (WoS:počet publikací/ohlasů 77/665, h-index=15). Řadu let působila jako představitelka České společnosti experimentální biologie rostlin, kterou také zastupovala v příslušných mezinárodních organizacích.
Krátce po skončení funkce ředitelky odešla z ÚEB, a nyní se věnuje duchovní službě (představená Církve československé husitské, Vinohrady) a pedagogické činnosti (Evangelická teologická fakulta, UK)