Jak se rostliny rozmnožují?

V Rostlině s příběhem pro další měsíc se podíváme do nitra květů, kde se odehrávají děje zodpovídající za rozmnožování rostlin, a přiblížíme si, jak tyto děje zkoumat v laboratoři… 

Když dopadne pylové zrno (nesoucí samčí pohlavní buňky) na bliznu, začne klíčit v pylovou láčku, která přináší genetickou informaci až k samičím pohlavním buňkám. K oplození tak dochází uvnitř květu, uvnitř pestíku. Abychom mohli stanovit, zda došlo u pokusných rostlin zdárně k oplození, nesou pylové láčky předem známou značku. Když dojde k oplození, bude příslušný zárodečný vak nesoucí samičí pohlavní buňky zabarven modře. Porovnáním počtu modře zbarvených zárodečných vaků a těch nezbarvených pak můžeme porovnat úspěšnost oplození u kontrolních rostlin a u pokusných rostlin. Pokusné rostliny mohou mít například některé nefunkční geny a tímto experimentem můžeme stanovit, jak se nefunkčnost genu projeví na úspěšnosti oplození. Tento a podobné experimenty jsou prováděny i na našem ústavu v Laboratoři biologie pylu.