Localization of MPM-2 recognized phosphoproteins and tubulin during cell cycle progression in synchronized Vicia faba L. root meristem cells

Binarová P., Číhalíková J., Doležel J.
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 17: 847-856, 1993

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jaroslav Doležel