Method of removing uranium and decay products thereof from water and water treatment plant employing such method

Soudek P., Vaněk T., Valenová Š
Úřad průmyslového vlastnictví - patent číslo 2005-341 (301110): , 2009

Klíčová slova:
Abstrakt: Je popsán způsob odstraňování uranu a jeho rozpadových produktů z vod pomocí rostlin spočívající v tom, že se voda znečištěná těmito radionuklidy, přivádí do nádrže osázené mokřadními rostlinami, s výhodou orobincem (Typha sp.), sítinou (Juncus sp.), ostřicí (Carex sp.) a rákosem (Phragmites sp.), kde se nechá čistit.
DOI:
Fulltext: kontaktujte autory z ÚEB
Autoři z ÚEB: Šárka Petrová, Petr Soudek, Tomáš Vaněk