Mezinárodní konference EUCARPIA zaměřená na trávy a pícniny

   

Zveme vás na 35. konferenci EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section nazvanou Nové technologie, strategie a plodiny pro udržitelnost produkce pícnin v měnícím se klimatu. Akce se koná 10.– 14. září 2023 v Brně.

Konferenci pořádají Zemědělský výzkum s.r.o. Troubsko a Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

   

Registrovat se můžete do 31. března 2023 na webu konference.