Multiscale analysis of signalling phospholipids and their interaction protein partners in the regulation of plant tip growth

Začátek: 
01.03.2013
Konec: 
31.12.2016
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
13-19073S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Potocký
Interní řešitel: 
řešitel