Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2013
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
aaa
Řešitelé
Interní řešitel: 
řešitel