Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku

Začátek: 
01.01.2010
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
102A256
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zuzana Vondráková
Interní řešitel: 
řešitel