Novel pyrazolo (4,3-D)pyrimidines, processes for their preparation and methods for therapy

Patent č.: 
IN256069
Patentováno v: 
Indie
Autoři: 
Moravcová D, Havlíček L, Kryštof V, Lenobel R, Strnad M
Majitel patentu: 
ÚEB AV ČR
Datum přihlášky patentu: 
29.04.2013
Rok registrace: 
2013