Photosynthesis in plants cultivated in vitro.

Pospíšilová J., Čatský J., Šesták Z.
Handbook of Photosynthesis. : 525-540, 1997

Klíčová slova: gas exchange, chloroplast, chlorophyll, stomatal conductance, in vitro cultivation, ex vitro transfer
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová