Photosynthesis in transgenic plants with elevated cytokinin contents.

Synková H., Wilhelmová N., Šesták Z., Pospíšilová J.
Handbook of Photosynthesis. : 541-552, 1997

Klíčová slova: transgenic plants, cytokinins, photosynthetic rate, stomatal conductance, photochemical acitivities, chlorophyll, chloroplast,
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová