Přežijí rostliny bez kyslíku?

   

Lidé a zvířata potřebují kyslík, aby mohli získávat energii z potravy. O rostlinách se ve škole učíme, že kyslík naopak vyrábějí. To je sice pravda, ale ne celá.

   

Rostliny jsou nejlepší a nejekologičtější chemické továrny na světě. Všechno, co potřebují, si dokážou vyrobit z oxidu uhličitého, vody a minerálních látek za pomoci energie, kterou získávají ze slunečního záření.

Jediným „odpadem“ jejich chemické výroby je přitom kyslík – životodárný plyn nepostradatelný pro většinu organismů na Zemi, včetně nás lidí.

Možná trochu překvapivě se bez kyslíku neobejdou ani samotné rostliny. Můžete se o tom sami přesvědčit jednoduchým pokusem. Obdobné experimenty přispěly ve druhé polovině 18. století k objevu kyslíku a k poznání, že jde o nový chemický prvek.

   

Vhodné pro: Mladší a starší školní děti. Pouze s asistencí dospělých!

Obtížnost: nízká

Náklady: nízké, zhruba 50–100 Kč

   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

   

Klíčící rostlinky řeřichy po 5 dnech růstu v zavřené a otevřené sklenici. Foto Jan Kolář.