Protizánětlivá aktivita rostlinných chinonů

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
525/09/P528
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Přemysl Landa
Interní řešitel: 
řešitel