The role of hybridization and polyploidization in the evolution in Chenopodium album aggregate: From biosystematics to gene expression

Začátek: 
01.02.2013
Konec: 
31.12.2017
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
13-02290S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
spoluřešitel