Rostlina na srpen 2022: "Česká Sahara"

K létu neodmyslitelně patří teplé počasí a mnozí z nás si s teplem spojují pobyt na vyhřáté písčité pláži. Jenže písek není jen na pláži, ale také v písčitých pouštích, například na Sahaře. Jistě si vzpomenete, že tato světoznámá poušť se nachází v Africe, ale my se dnes podíváme do „české Sahary“, tedy do jižních Čech…

Nedaleko Vlkova u Veselí nad Lužnicí se nachází písečná duna, která na svém vrcholu vystupuje asi do výše čtyř až šesti metrů. Jedná se tedy o místo, kde jsou naváté písky bez vegetačního pokryvu. Na části lokality je možné spatřit řídký trávník, na němž roste několik teplomilných druhů rostlin, například paličkovec šedavý, psineček, nahoprutka písečná nebo kolenec Morisonův.

Nabízí se otázka, jak se o „českou Saharu“ postarat, aby se její podoba zachovala. Především je nutné odstraňovat náletové dřeviny, které by lokalitu zarostly a vzácnou pískomilnou vegetaci by odtud vytlačily. Dále je písečný přesyp typický nízkým obsahem živin, takže z tohoto místa bývají pravidelně odstraňovány například napadané jehlice z okolních stromů. Opět platí, že zvýšení obsahu živin by vedlo k nástupu konkurenčně schopnějších rostlin a k vytlačení původních pískomilných druhů.

Celkový pohled na "českou Saharu", tedy písečný přesyp u Vlkova.

Místy se na lokalitě vyskytuje řídký trávník s vzácnými druhy rostlin.

Detail teplomilné vegetace rostoucí na písečném přesypu.