Studium základních procesů ovlivňujících interakci rostliny s životním prostředím a jejich aplikace v oblasti fytoremediaci

Začátek: 
01.01.2005
Konec: 
31.12.2009
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
1P05OC042
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Vaněk
Interní řešitel: 
řešitel