Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin

Začátek: 
01.06.2017
Konec: 
31.03.2020
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LTC17036
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Gemperlová
Interní řešitel: 
řešitel