Úloha Ran GTPáz v nukleaci mikrotubulů a organizaci mitotického vřeténka v acentrozomálních buňkách vyšších rostlin

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
204/07/1169
Řešitelé
Interní řešitel: 
řešitel