Vyrobte si polarimetr

   

Polarizace světla je zajímavý jev, který má překvapivě široké využití – třeba v počítačových monitorech, 3D kinech nebo při focení. A s jednoduchým vybavením ho můžete prozkoumat i ve škole či doma.

   

Světlo chápe fyzika jednak jako proud částic (fotonů), ale také jako elektromagnetické vlnění. S extrémní mírou zjednodušení můžeme říct, že u běžného světla kmitají elektromagnetické vlny všemi směry, zatímco u polarizovaného pouze jedním. Světlo lze polarizovat různými způsoby – odrazem, průchodem některými krystaly nebo speciálními filtry či fóliemi.

Náš zrak nepozná rozdíl mezi běžným a polarizovaným světlem. Někteří jiní živočichové, třeba včely, chobotnice a mořští korýši straškové to ale dokážou. My můžeme do tajemného světa polarizace nejsnáz nahlédnout s pomocí poměrně dostupných polarizačních fólií.

Jak jsme zmínili, polarizované světlo (zjednodušeně řečeno) kmitá v jednom směru, nazývaném také rovina polarizace. A tady se fascinujícím způsobem protíná fyzika s chemií. Určité látky či jejich roztoky totiž rovinu polarizace stáčejí, přičemž tato schopnost souvisí s geometrií jejich molekul. Přesvědčte se sami díky vlastnoručně vyrobenému přístroji – polarimetru!

   

Vhodné pro: studenty středních škol a dospělé nadšence do přírodních věd

Obtížnost: vyšší

Náklady: střední, odhadem 300–400 Kč (nejdražší je polarizační fólie)

   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Rozměry papírových částí najdete v souboru polarimetr, části k vystřižení.pptx.

   

Hotový polarimetr při pohledu zboku…

   

… a shora. Oba snímky Jan Kolář.