Využití biotechnologických postupů pro zvýšení odolnosti řepky proti fomové hnilobě

Začátek: 
01.01.2008
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QH81201
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
řešitel