Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí

Začátek: 
01.07.2006
Konec: 
30.06.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
2B06187
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Vaněk
Interní řešitel: 
spoluřešitel