Water-in-Plants Bibliography. Vol. 3. 1977

Pospíšilová J., Solárová J.
Dr. W. Junk Publishers 3: , 1979

Klíčová slova: stomatal conductance, tranpiration rate, water absorption, xylem transport
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová