Změní orchideje náš pohled na celogenomové procesy? Komplexní studium hyporeduplikace

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2015
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P506/12/1320
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Vrána
Interní řešitel: 
spoluřešitel