Fotogalerie: Setkání nad knihou o profesoru Benešovi

Kompletní autorský tým, který se zasloužil o vznik publikace. Nezbývá než popřát, aby si kniha našla své čtenáře!