Fotogalerie: Červenozelená abstrakce

Aby tkáňová kultura smrku dokázala vydržet zmražení v tekutém dusíku, je nejdříve kultivována dva dny v roztoku obsahujícím sorbitol. Tento snímek byl pořízen ještě před zmražením, 48 hodin po přenesení do sorbitolu. Červené buňky jsou mrtvé, zelené živé. Je vidět, že většina buněk pobyt v sorbitolu přežila.