Obrázek uživatele Jozef Lacek

Ing Jozef Lacek

Email: lacek@ueb.cas.cz, jofelzlacek9@gmail.com
Tel.: +420 225 106 425, +421 904 407 411

Adresa:
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
Místnost č.: 210

Profile

Jozef Lacek CS

Pracovní zařazení: 
postdoktorand

PhD student Téma dizertační práce: Protein ABP1 a jeho úloha v regulaci vývoje rostlinné buňky

Publikace: 
Počet publikací: 7

2023

2022

2016