Alternativní dráhy regulující intra- a extracelulární koncentrace a aktivity isoprenoidních cytokininů v rostlinách

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2010
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA600380701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Václav Motyka
Interní řešitel: 
řešitel