Aplikace metabolomiky na sledování indukované produkce sekundárních metabolitů rostlin

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2009
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB400550705
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Maršík
Interní řešitel: 
řešitel