Aplikační laboratoř na podzimní Floře Olomouc 2018

   

Naše Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum se i letos představí na výstavě Flora Olomouc. Od 4. do 7. října můžete navštívit její stánek a 4. října také přednášku o využití genomiky ve šlechtění.

   

Stánek laboratoře najdete v areálu výstaviště na ochozu pavilonu A. Náš tým zde šlechtitele i další odborníky seznámí s novinkami ve výzkumu dědičné informace rostlin – především s nejmodernějšími molekulárními metodami, které mohou usnadnit a zefektivnit šlechtění.

Vědci poradí, jak může věda pomoci s konkrétními problémy ve šlechtění a prozradí, co v tomto směru nabízí Aplikační laboratoř.

Kromě toho jsou připraveny také zábavné aktivity pro laickou veřejnost, například ukázky preparátů pod binokulární lupou nebo představení biotechnologických postupů, díky kterým lze z jednotlivých buněk vypěstovat celé rostliny.

   

   

Zveme vás rovněž na přednášku „Využití nejnovějších poznatků o genomu rostlin ve šlechtění“, která je určena hlavně odborné veřejnosti.

Nejnovější poznatky o genetické informaci rostlin zásadně mění přístup ke šlechtění. Díky pokroku v technologiích pro čtení genomů poznáváme dědičnou informaci stále lépe a podrobněji. Tyto znalosti umožňují nejenom vyvíjet nové, efektivnější a přesnější šlechtitelské postupy, ale také cíleně měnit DNA.

O těchto tématech bude mluvit doktor Miroslav Valárik z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Přednáška se koná ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti administrativní budovy Výstaviště Flora Olomouc. Budova leží vpravo od pavilonu A, zasedací místnost se nachází v suterénu (0. podlaží). Přednáška je zdarma a není potřeba se na ni předem registrovat.

   

Kdy: čtvrtek–neděle 4.–7. října 2018; čtvrtek–sobota 9:00–18:00, neděle 9:00–17:00

Kde: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, Olomouc