Arabidopsis ROCK1 transports UDP-GlcNAc/UDP-GalNAc and regulates ER protein quality control and cytokinin activity

Niemann M.C.E., Bartrina I., Ashikov A., Weber H., Novák O., Spíchal L., Strnad M., Strasser R., Bakker H., Schmulling T, Werner T.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 112: 291-296, 2015

Klíčová slova: ROCK1, cytokinin, CKX, shoot meristem, nucleotide sugars
Abstrakt:
DOI: 10.1073/pnas.1419050112
Autoři z ÚEB: Ondřej Novák, Lukáš Spíchal, Miroslav Strnad