BODIPY-based fluorescent liposomes with seskviterpene lactone trilobolide

Škorpilová L., Rimpelová S., Jurášek M., Buděšínský M., Lokajová J., Effenberg R., Slepička P., Ruml T., Kmoníčková E., Drašar P.B., Wimmer Z.
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 13: 1316-1324, 2017

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Zdeněk Wimmer