Degradation of TNT by plant cell cultures

Podlipná, Radka; Nepovím, Aleš; Zeman, S.; Vágner, Martin; Vaněk, Tomáš
In 22. Xenobiochemické sympózium. Smolenice (2003) : 78-79, 2003

Klíčová slova: degradation; plant cell cultures
Abstrakt: This lecture refered about phytoremediation of nitrocompounds by in "in vitro" plant cultures.
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Radka Podlipná, Martin Vágner, Tomáš Vaněk