Dynamika mitochondriálního genomu a polymorfismus transkripčních profilů u Silene vulgaris

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
521/09/0261
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel