Evoluce pohlavních chromozomů-chromozomálně specifická genomika u rodu Silene

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2016
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/12/2220
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Šafář
Interní řešitel: 
spoluřešitel