Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách

Krinke, O.; Novotná, Z.; Valentová, O.; Martinec, Jan
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3]: 195-199, 2003

Klíčová slova: Calcium ion channels; D-myo-inositol-1,4,-trisphosphate
Abstrakt: Pro in vitro studium iontových kanálů pro Ca2+ na rekonstituovaných membránových váčcích existuje několik principiálně odlišných metod. Jednoduchá provedením a nenáročná na vybavení je filtrační radiometrická metoda, kde je v odebíraných částech reakční směsi měřen obsah 45Ca2+ uvnitř rekonstituovaných membránových váčků. Velkou nevýhodou tohoto uspořádání je jeho diskontinuita, která neúnosně zvyšuje experimentální chybu. V tomto článku je popsáno poměrně nenáročné a citlivé měření pomocí fluorescenčních indikátorů pro Ca2+, které je možno snadno provést kontinuálně v kyvetě spektrofluorimetru. Principem metody je nasátí vápenatých iontů v přítomnosti ATP-Mg dovnitř rekonstituovaných membránových váčků působením specifických iontových pump (Ca2+-ATPas) a po dosažení ustáleného stavu jejich uvolnění přídavkem Ca2+ ionoforu nebo přídavkem specifického ligandu, který otevře iontové kanály pro Ca2+. Vně membránových váčků je přítomen fluorescenční indikátor pro Ca2+, který citlivě reaguje na malé změny [Ca2+] způsobené nasáváním nebo uvolňováním Ca2+.
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jan Martinec