Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P501/11/1654
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
spoluřešitel